2020 Dollywood Season Pass

$139
 • Dollywood Theme Park Pass - Regular $139
 • Dollywood Theme Park Pass - Regular (Gold) $224
 • Dollywood Theme Park Pass - Child $129
 • Dollywood Theme Park Pass - Senior $129
 • Dollywood Theme Park Pass - Senior (Gold) $214

2020 Pre-K Imagination Pass

Free
 • Dollywood Season Pass - Pre-K Free

2020 Dollywood Season Pass

6 Easy Payments of*
$23.17
 • Dollywood Theme Park Pass - Child $21.50
 • Dollywood Theme Park Pass - Regular (Gold) $37.33
 • Dollywood Theme Park Pass - Senior (Gold) $35.67
 • Dollywood Theme Park Pass - Regular $23.17
 • Dollywood Theme Park Pass - Senior $21.50

2020 Pre-K Imagination Pass

Free
 • Dollywood Season Pass - Pre-K Free